Rygge hovedflystasjon

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Rygge Hovedflystasjon med den tilhørende sivile lufthavn sett fra lufta . Foto: BW (2020) / Print screen fra Google Earth

Rygge Hovedflystasjon ble offisielt åpnet 15 september 1954. Denne har vært en viktig brikke i forsvaret av Norge og en betydelig arbeidsgiver i Rygge regionen.

Flyplassen medførte en betydelig oppgradering av infrastrukturen i store deler av Rygge kommune allerede fra byggingen startet. Det ble blant annet bygget eget vannverk, trukket nye kraftledninger og bygget et nytt drivstoffanlegg på Larkollen. Samtidig ble 80 eiendommer ekspropriert for å gi plass til den nye flyplassen.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen etter andre verdenskrig utviklet seg ikke slik man hadde sett for seg ved krigens slutt. Blant annet opprettelsen av NATO førte til behov for en militær flyplass ved Rygge. Arbeidene med en ny flyplass startet 5 april 1952. Flystripa ble flyttet fra Lille Rygge til Rygge raet hvor den ligger fremdeles.

Rygge Hovedflystasjon har blant annet vært tilholdssted for Luftkommando Østlandet, flere jagerflyskvadroner som 332 skvadron, 336 skvadron, 330 skvadron som har hatt både jagerfly på Rygge på 1950-tallet og nå opererer redningshelikoptre derfra. 717 skvadron som drev med fotorekognosering og i senere tid med elektronisk krigføring, samt for 720 skvadron som opererer helikopter både til støtte for forsvaret og politiet. For beskyttelse har det også vært en egen Luftvernbataljon oppsatt med kanon og missilforsvar på Rygge. For å understøtte alt dette har det også vært utført et mangfoldig og komplisert vedlikehold av fly og flykomponenter, det har vært forlegning og forpleining av soldater, sanitetstjeneste og administrative tjenester. I senere tid har Rygge også vært tilholdssted for Heimevernsdistrikt (HV)01.

I 2009 ble Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) med stab flyttet fra Oslo til Rygge hovedflystasjon. 1 januar 2017 skiftet GIL navn og funksjon til Sjef for Luftforsvaret slik at hele Luftforsvaret ble styrt fra Rygge.

I desember 2017 bestemte Aerospace Industrial Maintenance (AIM) seg for å bygge motordepot for vedlikehold av motorene for Norges nye kampfly, F35. (Senere har AIM byttet navn til Kongsberg Aviation Mantenance Service (KAMS). I 2018 ble 134 Luftving på Rygge gjenopprettet, med ansvar for blant annet 335 skvadronen og Herculesflyene.

15 Bell-helikoptre i skvadron 339 skal også stasjoneres på Rygge fra 2020. Det betyr mer aktivitet igjen på flyplassen enn det har vært siden 137 luftving ble nedlagt i 2014. Hangarene på Rygge er fredet.

Den nye langtidsplanen for forsvarsektoren understreker Rygge flystasjons betydning for forsvaret. Basen får tilbake sitt gamle navn Tygg flystasjon og blir en av Luftforsvarets tre viktigste baser, på linje med Ørlandet og Evenes.

I ettertid har det vist seg at Rygge flystasjon var en av de mest forurensede i landet. Miljøskader oppsto ved at brannskum som ble brukt trakk ned i grunnen og har forurenset Vansjø. Noe som fikk konsekvenser for fisken der. Oppryddingen begynte i 2018.

Kilder:

  • Tomas Colin Archer (tidl. GIL)
  • Ole Gjølberg
  • Oberst Kristian Lyssand til Moss Avis
  • Moss Avis
  • Stortingsrepresentant Ingjerd Schou

---

EV