TrioVing

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
TrioVing (midt i bildet) nord for Varnaveien i 2006 er nok en hjørnestensbedrift som er nedlagt i Moss. Flyfoto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf
TrioVing (til venstre i bildet) på Høyda i 2006. Skanem-bygget til høyre. Flyfoto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf
Ving-produkter var kjent over store deler av verden. Ikke minst TrioVing-låsene og lengdeløpsskøytene av Ballangrud-modellen. Motiv på Mossefirkortene fra 1947.

TrioVing, (på folkemunn kalt "Låsen"). Mossebedrift som produserer mekaniske og elektromekaniske produkter for fysisk sikring av dører, vinduer, porter etc. i private og offentlige bygg – for det norske markedet. Ble slått sammen av Trio og Ving i 1971.

Trio: Christiania Dørvriderfabrikk (fra 1864), Stavanger Beslagfabrikk (1898) og Skien Jernvarefabrikk (1898) slo seg sammen og dannet aksjeselskapet De forenede Norske Laase- og Beslagfabrikker i 1902. Etterhvert ble navnet Trio Fabrikker A/S. Deres varemerke ble Trio i 1908.

Ving: Christiania Staal & Jernvarefabrik A/S ble stiftet av Petter Fr. Rosenvinge i 1905. Wilhelm Rosenvinge A/S ble senere kjent som Ving.

Bedriften i Moss startet i Værftsgata 10 i 1914. På 1950-tallet flyttet bedriften suksessivt til Høyda. TrioVing a.s.: I 1969 kjøpte Christiania Spigerverk A/S Wilhelm Rosenvinge A/S og Trio’s lås- og beslagfabrikker i Oslo og Magnor. Bedriftene ble i 1971 slått sammen under navnet TrioVing med hovedsete og fabrikk i Moss. Ved siden av låser ble også skøyter et av firmaets hovedprodukter.

Christiania Spigerverk fusjonerte så videre med Elkem. TrioVing ble en avdeling i Elkem-Spigerverk i perioden 1970-1983. Senere eiere var finske Wärtsilä Oy og Metra Oy.


I 1994 skjedde det en ny fusjon mellom finske Metra Oy og svenske interesser som gjorde at ASSA ABLOY ble dannet. Selskapet er i dag verdens største konsern innen lås, beslag og sikkerhet. I 1995 ble produkt- og markedsområdet VingCard Elsafe skilt ut som eget selskap fra TrioVing. I 1977 fikk TrioVing patent på verdens første hullkortlås, VingCard, som ble etterfulgt av elektroniske låser med magnetstripekort. Begge disse kortene ble en verdenssuksess. I 1995 ble VingCard etablert som eget selskap.

I 1996 kjøpte TrioVing opp handels- og servicefirmaet NT Møller Undall AS og beslagfabrikken Grorud Industrier AS, begge i Oslo. Produksjonen ble etter hvert flyttet til utlandet, og i 2014 flyttet administrasjonen fra Moss til Ski. Eiendommen på Høyda ble solgt til utvikling av boliger, forretninger og helsepark.


Se også:


Kilder:

  • Sissel Madsø Granvang, TrioVing
  • Moss Avis
  • Aud Kristiansen, Terje Casper Halvorsen,Odd Jul Hansen, Arvid Kristoffersen og Willy Mørkhagen: Livet på LåsenEV